Udstillingsafdelingen – Københavns Universitet

Nyt Museum > Nye udstillinger > Udstillingsafdelingen

En ny måde at tænke museum på

Det nye museum vil bygge bro mellem naturvidenskaben, samfundsvidenskaberne, kunsten og kulturen – og skabe synergi ved at bringe kreative kræfter fra mange sider sammen. Ud over de naturvidenskabelige forskere og formidlere, som er kernen i museets formidling, trækker vi på film- og mediefolk, kunstnere, applikations-udviklere, samfundsdebattører, filosoffer, historikere etc.

Afdelingen beskæftiger sig med udstillingsudvikling, vidensdeling og medier. Der er en stor grad af samarbejde og udveksling mellem aktiviteterne, som samlet gør det muligt at opfylde målet om at forny museumsoplevelsen.

Vi har samlet et hold, som besidder en bred vifte af kompetencer og erfaringer inden for videnskab, udstillingsudvikling, design, arkitektur, scenografi, videnskabsformidling på forskellige medieplatforme samt planlægning og etablering af nye kulturinstitutioner.

Vi er: