Mennesket – Københavns Universitet

billede af mennesketbillede af mennesketbillede af mennesket

Mennesket

En art ikke helt som de andre

Vi mennesker er som alle andre arter formet af det omgivende miljø. Men vi har sat et tydeligt aftryk på vores omgivelser, der adskiller sig fra de fleste andre arters. Vores forhistorie er velbeskrevet i fossilerne, hvor man både kan følge kroppens forandringer og de tidligste vandringer til nye levesteder. Vores udviklingslinje omfattede tidligere en mængde arter, og den allerseneste dna-forskning har vist, at artsbarriererne var hullede i en grad, så vi i dag bærer rundt på gener fra fjerne, uddøde slægtninge som for eksempel neandertalerne.

Det moderne samfund er blandt andet bygget på vores brug af nytteplanter og tamdyr. Historien om deres tæmning og avl er måske mere en historie om gensidigt samliv end om vores manipulation med vilde former. Moderne civilisation er helt afhængig af brugen af teknologi, men den udvikling tog allerede sin begyndelse for 3,5 millioner år siden, hvor vi uddelegerede biologiske funktioner, som normalt ville kræve anatomiske tilpasninger, til først stenredskaber, siden ild, kogekunst og jetfly.

Den enkelte persons energiforbrug er højt, og vi lægger beslag på så store ressourcer og landområder, at vi har ændret både klodens økologiske kredsløb og det globale klima. Vores aftryk er så stærkt, at videnskaben diskuterer, om der skal føjes en helt ny epoke til Jordens geologiske tidsaldre: Antropocæn.

Fotos: Sam Javanrouh (Creative Commons), Diego Torres Silvestre (Creative Commons), byron2v (Creative Commons)