Den foranderlige Jord – Københavns Universitet

Nyt Museum > Nye udstillinger > Den foranderlige Jord

billede af jorden billede af jorden billede af jorden billede af jorden

Den foranderlige Jord

Jorden og livet former hinanden

Jorden opstod for 4,5 milliarder år siden i en kosmisk kollision mellem to planeter, der tilsammen dannede Jorden og Månen. Den nydannede Jord var dækket af et ocean af flydende magma, som lod sig trække ud i kilometerhøje buler af den endnu nærtliggende Månes enorme tidevandskræfter. Efter 500 millioner år var Månen kommet lidt på afstand, og Jorden blevet så afkølet, at overfladen stivnede sine steder – og snart opstod de første have.

Vi ved endnu ikke, om livet opstod i havet eller kom hertil fra rummet på et tidspunkt, vi ikke kender. Men vi ved, at kloden og livet siden da gensidigt har udviklet sig og formet hinanden. Nye verdensomspændende kemiske kredsløb mellem det levende og det døde gjorde det muligt at danne mineraler, der ikke kendes fra noget andet sted i universet. Af de mere end 5000 mineraler, vi kender til, er to tredjedele kun mulige på en levende planet.

Livet forandrede eller forstærkede de geologiske processer for altid. Ilt dannet ved fotosyntese var for eksempel først med til at nedbryde klipper og sten, men blev senere et nøglemolekyle for mere avancerede organismer til vands og på land. I dag ved vi, at både landjorden, oceanerne og atmosfæren fuldstændig ændrede karakter i takt med evolutionen af levende organismer. Vi må erkende, at Jordens og livet udvikling er så tæt sammenknyttet, at de traditionelle faggrænser mellem geologi og biologi ikke længere giver mening.

Fotos: Grand Canyon Natl. Park (Creative Commons), Maggie Osterberg (Creative Commons), Walter Lim (Creative Commons), Wendy Harman (Creative Commons).