Biodiversitet – Københavns Universitet

Nyt Museum > Nye udstillinger > Biodiversitet

billede af biodiversitetbillede af biodiversitetbillede af biodiversitetbillede af biodiversitetbillede af biodiversitet

Biodiversitet

En hyldest til livets mangfoldighed

Livet er mangfoldigt, uanset hvilket niveau man studerer det på. Ikke to individer er ens, og deres arvemasser kan gemme på tusinder af unikke mutationer. Nærtstående arter er forskellige med hver deres repertoire af livsytringer og krav til levesteder, og på global skala finder man markante og betydningsfulde forskelle på sammensætningen af flora, fauna og mikroskopiske livsformer.

Al denne diversitet er både en konsekvens af historiske hændelser – fra kontinenternes vandringer og sammenstød til de fortidige slægtninges skæbner – og af de biologiske spilleregler, der former de store og små netværk, enhver art er afhængig af. Af alle klodens arter kender vi endnu blot et mindretal. På nuværende tidspunkt omkring et par millioner. Af disse kender vi kun nogle få godt nok til at vide det mest grundlæggende om deres liv i naturen. De vigtigste og allermest basale biologiske spørgsmål om klodens arters økologi er stadig gemt for videnskaben.

Fra at have været betragtet som næsten statiske, har studiet af de overordnede mønstre i arternes udbredelse de senere år vist sig uhyre labile. Dette er især blevet tydeligt i forbindelse med de store miljømæssige omvæltninger, vores egen art har stået bag. Ikke mindst de globale klimaforandringer, der har drevet tusinder af arter på vandring mod polerne.

Fotos: Geert Brovad, Jens Astrup