Arktis – Københavns Universitet

billede af grønlandbillede af grønlandbillede af grønlandbillede af grønlandbillede af grønlandbillede af grønland

Arktis

Vindue til Jordens fortid og fremtid

Livsbetingelserne i Arktis er styret af ekstreme kontraster, vi ikke finder nogen andre steder på Jorden. Lyset, temperaturen og landskabet ændrer sig dramatisk hen over året. Fra den lune og frodige sommer, hvor solen skinner hele døgnet, og hvor dyre- og plantelivet eksploderer i aktivitet og frodighed – til den kolde vinter, hvor solen aldrig står op, hvor føden bliver knap, og hvor alle livsprocesser sættes på vågeblus.

I Arktis henter vi viden om livets vilkår gennem det meste af Jordens historie. Klipper fra Grønland viser, hvordan forholdene var for 3,8 milliarder år siden, kort efter livets begyndelse, og borekerner fra indlandsisen fortæller om det globale klima gennem flere hundrede tusinde år.

Det er også i Arktis, vi oplever de første store konsekvenser af den menneskeskabte globale opvarmning. Afsmeltning af gletsjere, skrumpende havis og tøende tundraer ændrer hastigt livsvilkårene for planter og dyr, som hurtigt må tilpasse sig eller finde nye levesteder.

Også for mennesket byder forandringerne i Arktis på nye udfordringer og muligheder. Lokalt ændres livsgrundlaget for de arktiske folk, og globalt trækker isfri sejlruter nye forbindelser mellem verdensdelene. Rent videnskabeligt er Arktis mere attraktivt end nogensinde, og både når det gælder klimaforskning, biologiske studier og geologiske undersøgelser vil museet videreføre sit århundredelange engagement i udforskningen af Jordens nordligste egne.

Fotos: Birgitte Rubæk, Jens Astrup, Visit Greenland (Creative Commons)