Visualisering af det nye museum. Foto: Bygningsstyrelsen og Lundgaard & Tranberg Arkitekter.

Visualisering af det nye museum. Foto: Bygningsstyrelsen og Lundgaard & Tranberg Arkitekter.

Byggeriet

Med generøse donationer fra VILLUM FONDEN, Novo Nordisk Fonden, Det Obelske Familiefond og Aage og Johanne Louis-Hansens Fond kan Københavns Universitet bygge det nye Statens Naturhistoriske Museum. De fire fonde støtter tilsammen projektet med 550 mio. kr. Byggeriet vil i alt koste 950 mio. kr.

Det er Lundgaard & Tranberg Arkitekter og arkitekt Claus Pryds, der har tegnet museet, der skal ligge i Botanisk Have i hjertet af København, og som samler Zoologisk Museum, Geologisk Museum og Botanisk Museum til et museum i international topklasse. Det nye museum forventes at stå færdigt i 2022. Her bliver det muligt at studere både kæmpe hvalskeletter, eksotiske planter, sjældne meteoritter og hilse på museets kæmpedinosaur Misty. Botanisk Have bliver samtidig en helt central brik i den fremtidige museumsoplevelse.

Når det nye museum slår færdigt, vil det rumme en naturhistorisk samling med mere end 14. mio. genstande. Samlingerne af skeletter, skind, dyr i sprit, insekter på nål, planter på herbarieark, fossiler og mineraler dokumenterer livets mangfoldighed og udvikling og danner grundlaget for museets forskning, uddannelse og formidling.

Det nye museum vil styrke muligheden for fortsat at være med helt i front i den naturvidenskabelige forskning, ligesom det vil styrke den vigtige fødekæde til de naturvidenskabelige uddannelser.

Statens Naturhistoriske Museum huser i dag to stærke og internationalt anerkendte grundforskningscentre og er daglig arbejdsplads for en række af universitetets naturvidenskabelige topforskere. Her vil det nye museum give plads til endnu flere. Museets skoletjeneste vil ligeledes vokse kraftigt. Således vil ca. 55.000 elever årligt benytte sig af de nye faciliteter.

Museets samlede besøgstal forventes at tredobles til over 400.000 gæster om året.

De 950 mio. kr. er sammensat af:

  • 250 mio. kr. fra VILLUM FONDEN
  • 100 mio. kr. fra Det Obelske Familiefond
  • 100 mio. kr. fra Novo Nordisk Fonden
  • 100 mio. kr. fra Aage og Johanne Louis-Hansens Fond
  • 300 mio. kr. fra Københavns Universitet
  • 100 mio. kr. fra Staten via aktstykke 148