Novo Nordisk Fonden bevilliger 100 mio. kroner til nyt naturhistorisk museum – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Nyt Museum > Sidste nyt > Novo 100 mio. kr.

30. oktober 2013

Novo Nordisk Fonden bevilliger 100 mio. kroner til nyt naturhistorisk museum

DONATION

Novo Nordisk Fonden har givet en særbevilling på 100 mio. kr. til medfinansiering af etableringen af et nyt Statens Naturhistoriske Museum.

I anledning af at 2013 er 90-året for fremstillingen af den første insulin i Danmark uddeler Novo Nordisk Fonden tre særbevillinger på i alt 288 mio. kr. Den ene bevilling er 100. mio. kr. til Københavns Universitet til medfinansiering af etableringsomkostningerne af et nyt Statens Naturhistoriske Museum.

Det nye naturhistoriske museum er nænsomt flettet ind i den botaniske have. De historiske bygninger bevares og bindes sammen af lette glasbygninger og væksthuse, der forener nyt og gammelt på elegant vis.

Det nye museum samler de fire gamle universitetsmuseer Botanisk Museum, Zoologisk Museum, Geologisk Museum og Botanisk Have i moderne rammer og vil give nye muligheder for innovativ tværvidenskabelig forskning og formidling af naturvidenskab til børn og voksne.

Styrke forskningens fødekæde
I forbindelse med særbevillingerne blev der også givet penge til etablering af Europaskolen i København og Copenhagen International School i Nordhavn. Om støtten siger Novo Nordisk Fonden:

- Med støtten til Statens Naturhistoriske Museum samt de to skoler ønsker Novo Nordisk Fonden at styrke forskningens fødekæde ved at medvirke til, at interesse for og viden om naturvidenskab stimuleres og øges, og at nye talenter inden for naturvidenskab og teknik findes, plejes og udvikles. Dette vil styrke dansk forskning på langt sigt, siger Sten Scheibye, bestyrelsesformand i Novo Nordisk Fonden.