Jorden, livet og mennesket – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Nyt Museum > Nye udstillinger > Jorden, livet og menne...

udstillingsfilosofi udstillingsfilosofi udstillingsfilosofi udstillingsfilosofi udstillingsfilosofi udstillingsfilosofi udstillingsfilosofi udstillingsfilosofi udstillingsfilosofi

En fortælling om Jorden, livet og mennesket

I milliarder af år har livet formet Jorden, og Jorden har formet livet. Engang var den unge klode kun en glødende masse af fortættet stjernestøv. Men snart opstod livet, og siden har Jorden og dens livsformer været i evig vekselvirkning og bevægelse.

Livet udviklede sig til en mangfoldighed af arter. Vi kan rejse til kolde egne eller fugtige regnskove, dykke ned i det mørke dybhav eller flyve højt op over trætoppene. Overalt finder vi arter, tilpasset Jordens vidt forskellige levesteder. Med mellemrum viskes de bort ved voldsomme begivenheder og genopstår siden i nye former. Men de døde efterlader deres spor som et historisk arkiv i den jord, vi dagligt betræder. Således er både fortid og nutid, de døde og de levende til stede i naturen omkring os. Til sammen tegner de et portræt af Jordens og livets historie.

Mennesket er blot en lille prik i det virvar af mønstre, der udgør dette portræt. Vi er en del af det, men vi kan også træde et lille skridt udenfor og betragte portrættet på afstand. Få en forståelse af en større sammenhæng og vores egen rolle i den. Ved at se nærmere på fortidens vidnesbyrd og de livsformer, der omgiver os, kan vi danne et billede af de processer, der over tid har skabt den verden, vi lever i. En verden, som stadig er under konstant forandring og påvirkning. Ikke mindst af de valg, vi selv træffer.