Bæredygtighed – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Nyt Museum > Byggeriet > Bæredygtighed

Bæredygtighed

Statens Naturhistoriske Museum er et nationalt flagskib for forskning i biodiversitet gennem tiderne. Derfor skal et nyt museum også fremstå som en frontløber, når det drejer sig om bæredygtighed i byggeriet.

Krav og ønsker til et bæredygtigt byggeri var indskrevet som én af kerneværdierne i programmet til projektkonkurrencen, og er derfor også et af de parametre, der er lagt stor vægt på i udvælgelsen af vinderprojektet.

I konkurrenceprogrammet fremgår det bl.a., at nybyggeriet i det nye museum som minimum skal opføres som lavenergiklasse 1. Der lægges vægt på, at indeklimaet i byggeriet etableres som en sund og inspirerende ramme for besøgende og for ansatte, herunder at lys og luft er med til at skabe et godt miljø for de ansatte og besøgende.

Økonomisk optimeret drift og vedligehold af det færdige bygningsanlæg skal ske enkelt og brugervenligt ud fra synlige bæredygtighedsprincipper, og materialevalg skal foretages ud fra livscyklusbetragtninger.

Disse ønsker lever det nye museumsbyggeri til fulde op til.

Ved bl.a. at etablere nye drivhuse, hvor de tropiske planter flyttes fra de gamle huse fra 1870’erne over i nye energibesparende væksthuse, og ved en generel sænkning af temperaturen i de gamle væksthuse hentes en stor energibesparelse.

Men der spares også på energiregnskabet gennem effektiv genanvendelse af opvarmet og nedkølet luft. Endeligt er etableringen af magasiner under jorden en vigtig faktor, når det gælder om at begrænse energianvendelsen.